Het Veer is een Centrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen.

Het is een samenwerkingsverband tussen een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) en een Therapeutisch (kinder)dagverblijf.

Het Veer verklaart hierbij dat uw gegevens met de grootste nauwkeurigheid en conform de GDPR regelgeving worden verwerkt.  Wij verwijzen u voor gedetailleerde info hieromtrent graag door naar ons gegevensbeschermingsbeleid.  Privacyverklaring

Afhankelijk van de zorgvraag dient U zich te wenden tot ofwel het CAR, ofwel het Therapeutisch (kinder)dagverblijf.

Volgende diensten maken deel uit van ons centrum