In 1984 leerden 5 ouderparen uit het Waasland, elk met een jong kind met een handicap, elkaar kennen. Hun kinderen volgden 2 à 3 maal per week revalidatie in de dienst vroegbehandeling van het Revalidatiecentrum te Sint-Niklaas. Een hele inspanning voor deze gezinnen. De ouders verenigden zich in “het Vijfje vzw” om samen met Hugo Casteleyn, directie van het Revalidatiecentrum, en Prof Dr Paul De Cock een aanvraag bij het VAPH in te dienen voor een gespecialiseerde dagopvang samen met ontwikkelingsstimulerende therapie. Zij slaagden in 1986 in hun opzet en verkregen van minister Steyaert een erkenning voor semi-internaat voor 30 niet-schoolgaande kinderen.

Op 1 februari 1986 startte het Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer op, met een nieuwe inrichtende macht: een nieuwe vzw met Prof Dr P. De Cock als voorzitter van de Raad Van Bestuur. In de Raad van Bestuur zetelen vertegenwoordigers van de ouders en bestuurders van het Revalidatiecentrum. Vanaf november 1986 was Karel Vanneste directeur. 

De infrastructuur in de Lodewijk de Meesterstraat was niet ideaal. Er werd gezocht naar geschikt bouwterrein. In 1990 was er voor het eerst sprake van het terrein op Driekoningen (voorheen de plantsoendienst van de stad Sint-Niklaas). In 1996 werd het volledige bouwdossier ingediend, gevolgd door de eerste bouwkraan in juni 1997 en een verhuis op 1 september 1999 naar de Kazernestraat, samen met de Revalidatiecentra (NOK en PSY).

Deze nieuwbouw kwam er dankzij de onverdroten inzet van onze voorzitter en was onrealiseerbaar indien we niet op volgende financiële steun hadden kunnen rekenen:

-         Jarenlange subsidiëring door verschillende Wase gemeenten: Beveren, Temse,
           Sint-Gillis-Waas, Stekene, Kruibeke
-         Jarenlange subsidiëring door de Stad Sint-Niklaas
-         Financiële steun van Steunfonds Delacroix en de Nationale Loterij
-         Subsidiëring van de overheid (VAPH)
-         Subsidiëring van de Provincie Oost-Vlaanderen

En vele andere milde schenkers.

In maart 2011 werd, samen met het revalidatiecentrum, een tweede nieuwbouw gerealiseerd, aansluitend op het bestaande gebouw. Dit ging gepaard met een uitbreiding in capaciteit van 30 naar 40 kinderen. Sindsdien vangen we ook kinderen op ouder dan 6 jaar die ernstige meervoudige beperkingen en hierdoor vrijstelling van leerplicht hebben.

Na 25 jaar gaf directeur Karel Vanneste op 1 september 2011 de fakkel door aan zijn opvolgster Tine Dejongh.