Inzage/afschrift in uw dossier als zorggebruiker  

Als zorggebruiker hebt u het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met de hulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die u aanstelt als vertrouwenspersoon, kennis te nemen van de gegevens die rond uw gezondheidstoestand worden verzameld in een dossier.

U hebt recht tot inzage en/of afschrift van uw dossier.

Deze aanvraag hiertoe verloopt schriftelijk

Via deze documenten kan u schriftelijk een afschrift of  inzage van uw dossier aanvragen. Wij vragen geen vergoeding voor een afschrift van uw dossier.

U kan de schriftelijke aanvraag op verschillende manieren terugsturen:

  • u stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw identiteitskaart aan Het Veer, centrum voor ambulante revalidatie, Kazernestraat 35a, 9100 Sint – Niklaas.
  • u bezorgt het via e-mail:  revalidatiecentrum@hetveer.be
  • u bezorgt het aan het onthaal van het revalidatiecentrum.

Van zodra wij uw schriftelijke aanvraag hebben ontvangen, doen we ons uiterste best het gevraagde afschrift zo spoedig mogelijk te bezorgen of de gevraagde inzage zo snel mogelijk te organiseren. De wet op de patiëntenrechten bepaalt een maximum termijn van 15 dagen (na de ontvangst van uw aanvraag) waarin op uw aanvraag moet ingegaan worden.
Indien u vragen heeft over de procedure, kan u contact opnemen met directie Karen Waterschoot – directie.reva@hetveer.be – 03/776 63 19

Meer informatie over uw rechten als patiënt kan u vinden via https://www.health.belgium.be/nl/brochure-patientenrechten