Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw ontvangt jaarlijks personeelssubsidies en werkingstoelagen van de subsidiërende overheid. Jammer genoeg zijn deze ontoereikend en is sponsoring belangrijk voor onze organisatie.

Sponsoring voor Het Veer kan op allerlei manieren:

  • stort een gift op onze rekening (IBAN: BE27 7376 2042 4773 BIC KREDBEBB) met vermelding “gift”. Giften vanaf 40 euro geven recht op een belastingvermindering van 45%. Het attest voor de belastingen ontvangt u in de loop van de eerste maanden van het jaar dat volgt op het jaar van uw overschrijving.
  • een benefietactie: het organiseren van een activiteit waarvan de opbrengst tegemoet komt aan onze vzw
  • bij belangrijke momenten zoals een verjaardag, jubileum, … kan je de gasten vragen om geen bloemen of geschenken te kopen, maar om het overeenstemmende bedrag te storten op rekening van Het Veer. Wij bezorgen jou nadien een overzicht van de schenkers en bedragen.
  • een duolegaat is een testament met een dubbel legaat. Het ene legaat is bestemd voor een vriend of verwant, het andere voor een goed doel. Indien u een legaat wil nalaten aan onze voorziening, geef dan volgende coördinaten door aan uw notaris: Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw, Kloosterstraat 6, 9031 Drongen, 0 432 121 340

 

Onze bijzondere dank voor uw bijzondere gift.