Gehoorstoornissen hebben een grote weerslag op het dagelijks functioneren, binnen het gezin, op school, op het werk en in de vrije tijd. Hulp van de omgeving kan wonderen doen! Daarom is informatie geven essentieel.

Hieronder kan u informatiebrochures raadplegen voor ouders en voor leerkrachten. Deze laatste brochure kan zeker ook nuttig zijn voor gezinsleden, begeleiders in sportclubs/hobbyclubs, collega’s, ….

brochure leerkrachten 2017

brochure voor ouders met kinderen met een gehoorstoornis 2017

Hoorexpert algemene folder 2023

 

 

 

Als gehoorgestoorde hebt u tevens recht op een aantal tegemoetkomingen. Verschillende instanties, verschillende voorwaarden, verschillende tegemoetkomingen ……  een kluwen van informatie !!! Op onze dienst maakten we werk van een overzichtelijke samenvatting : tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap. Deze brochure kan op onze dienst samen met de maatschappelijke assistente overlopen worden.