CAR Het Veer is er voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar die een ambulante multidisciplinaire behandeling nodig hebben voor een:

  • Autismespectrumstoornis
  • Hyperkinestische stoornis (A.D.H.D.)
  • Gehoorstoornis
  • Cerebral palsy (hersenverlamming) en verworven hersenletsel
  • Mentale handicap
  • Motorische stoornis
  • Gedragsstoornis
  • Complexe taal – of leerstoornis

 CAR Het Veer is er voor volwassenen met een gehoorstoornis

Voor een meer uitgebreide omschrijving van deze problematieken kunt u hier klikken op www.revalidatie.be en doorklikken op “wie kan er terecht”. Op deze website vindt u ook meer achtergrondinformatie over de Centra voor ambulante revalidatie.