De wachttijden in CAR Het VEER voor onderzoek en behandeling lopen sterk op voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs (niet voor kinderen met een gehoorstoornis, hersenverlamming (CP) of een niet-aangeboren hersenlijden (NAH)).

Door de oplopende wachttijd  behandeling zijn wij genoodzaakt tijdelijk minder te onderzoeken. Zo creëren we  extra behandelcapaciteit. 

Voor kinderen uit het 1ste tot en met het 3de leerjaar is er een aanmeldingsstop. Deze aanmeldingsstop loopt vanaf 1 juli 2023 tot 30 december 2024.  Dit laat ons toe om de lopende aanvragen voor onderzoek zoveel mogelijk af te werken. Deze aanmeldingsstop geldt niet voor kinderen uit het 1ste tot en met het 3de leerjaar met een gehoorstoornis , hersenverlamming (CP) of een niet-aangeboren hersenlijden (NAH).

Met de hele ploeg van CAR Het Veer  werken we  voortdurend aan procedures om te voorkomen dat mensen zich nodeloos op onze wachtlijst inschrijven en anderzijds hebben we blijvende aandacht voor de problematiek van de wachttijden in het ganse hulpverleningslandschap.

Info voor doorverwijzers

Voor kinderen vanaf 3 jaar werken wij met een wachtlijst en kunnen wij geen ondersteuning bieden op korte termijn. Daarom vragen wij om pas te verwijzen naar Het Veer als men vermoedt dat de eerstelijnshulpverlening ontoereikend is.

Verwijzers en betrokken hulpverleners kunnen ondertussen, samen met de ouders, op zoek gaan naar alternatieve ondersteuningsvormen.

Voor een doorverwijzing naar CAR HET VEER kan u 2023 verwijsbrief CAR gebruiken

 

Info voor ouders

De stap naar Het Veer zetten ouders het beste in overleg met het CLB of een gespecialiseerde arts.

De aanmelding gebeurt door de ouders bij de maatschappelijk assistent.

Dit kan telefonisch, via mail of op afspraak in ons centrum.

 

De aanmelding verloopt als volgt:

  • Voor revalidatie na cochleair implantaat (CI), ongeacht de leeftijd.

Er is een eerste telefonisch of persoonlijk contact met de cliënt of iemand uit zijn/haar omgeving.

De verantwoordelijke maatschappelijk assistente peilt naar de hulpvragen en verwachtingen.

De cliënt ontvangt een mail ter bevestiging van de aanmelding.  De mail vermeldt tevens de afspraken over verwijsbrief en opvragen van relevante informatie.

Van zodra wij alle documenten hebben ontvangen maken wij afspraken over de concrete opstart.

 

  • Voor kinderen jonger dan 3 jaar (3de verjaardag nog niet bereikt)
  • Voor kinderen en jongeren met een gehoorstoornis
  • Voor kinderen en jongeren met  hersenverlamming (CP) of een niet-aangeboren hersenlijden (NAH).

Er is een eerste telefonisch of persoonlijk contact met de ouders.

De verantwoordelijke maatschappelijk assistente peilt naar de hulpvragen en verwachtingen.

 De ouders ontvangen een mail ter bevestiging van de aanmelding.  De mail vermeldt tevens de afspraken over de verwijsbrief en het opvragen van relevante informatie.

Van zodra wij alle documenten hebben ontvangen maken wij afspraken over de concrete opstart.

 

  • Voor kleuters (kinderen vanaf 3 jaar tot en met derde kleuterklas)

Na de aanmelding wordt u gecontacteerd door een medewerker van de sociale dienst  die u de nodige documenten bezorgd.  Pas als deze documenten in ons bezit zijn, is de aanmelding volledig en wordt u uitgenodigd voor een aanmeldingsgesprek.

- Verwijsbrief CAR (link toevoegen)

- De schoolvragenlijst : in te vullen door de leerkracht

- De oudervragenlijst : in te vullen door de ouders

- De Kijkwijzer: voor schoolgaande kinderen en is op te maken door het betrokken CLB

Verder vragen we aan ouders om ons verslagen van reeds opgestarte hulpverlening of eerder afgenomen onderzoeken te bezorgen.

 

  • Voor kinderen 1ste leerjaar – 3 de leerjaar

Voor kinderen uit het 1ste tot en met het 3de leerjaar is er een aanmeldingsstop. Deze aanmeldingsstop loopt vanaf 1 juli 2023 tot 30 december 2024.  Dit laat ons toe om de lopende aanvragen voor onderzoek zoveel mogelijk af te werken. Deze aanmeldingsstop geldt niet voor kinderen uit het 1ste tot en met het 3de leerjaar met een gehoorstoornis , hersenverlamming (CP) of een niet-aangeboren hersenlijden (NAH).

 

  • Voor kinderen uit het 4 de leerjaar en adolescenten vanaf 5de leerjaar

Na de aanmelding wordt u gecontacteerd door een medewerker van de sociale dienst  die u de nodige documenten bezorgd.  Pas als deze documenten in ons bezit zijn, is de aanmelding volledig en wordt u uitgenodigd voor een aanmeldingsgesprek.

- De schoolvragenlijst : in te vullen door de leerkracht

- De oudervragenlijst : in te vullen door de ouders zelf

- De Kijkwijzer : voor schoolgaande kinderen en is op te maken door het betrokken CLB

- De verwijsbrief CAR wordt opgevraagd bij opstart onderzoek.

 Tijdens dit aanmeldingsgesprek noteren wij uw hulpvragen en geven wij informatie over onze werking. Op basis van deze informatie besluit het aanmeldingsteam of intensieve multidisciplinaire revalidatie noodzakelijk is en komt u op de wachtlijst. Het team bepaalt op die manier of de aanmelding in overeenstemming is met het aanbod van het centrum en met de conventie die het centrum heeft met het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Wanneer dat niet het geval is, wordt zo goed mogelijk doorverwezen. Ouders die graag ondersteuning hebben om aan te melden kunnen zich uiteraard laten bijstaan, door bvb. Een medewerker van Kind & Gezin of CLB, een thuisbegeleider, arts, familielid….

Bij de opstart van het onderzoek moet u aangesloten te zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming en over een geldige doorverwijsbrief beschikken.