Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als multifunctioneel centrum voor kinderen met een beperking.


Dagopvang en ontwikkelingsbegeleiding:

 • 6 leefgroepen (6 à 7 kinderen per leefgroep) indeling volgens ontwikkelingsleeftijd
 • Deeltijds of voltijds
 • Vaste opvoedsters en therapeuten
 • Activiteitenaanbod op maat van het kind

 

Pedagogische ondersteuning:

 • Per kind een individueel ondersteuningsplan
 • Opvoedingsondersteuning
 • begeleiding in de thuissituatie of het secundair opvoedingsmilieu indien hier bepaalde vragen zijn (mobiele begeleiding)

 

Therapeutische behandeling:

 • Multidisciplinaire benadering olv orthopedagoge
 • Therapie: zowel individueel als in groep
 • Kinesitherapie (stimulatie grove motoriek), ergotherapie (stimulatie fijne motoriek en denkontwikkeling), logopedie (stimulatie voeding en communicatie)
 • Medisch-verpleegkundige ondersteuning door kinderarts en verpleegkundige

 

Sociaal-administratieve begeleiding:

 • advies en hulp bij aanvraag hulpmiddelen, tegemoetkomingen
 • huisbezoek op regelmatige basis
 • in samenwerking met ouders, familie en netwerk coördineert de sociale dienst de diverse vormen van ondersteuning

 

Openingsuren:

Maandag 7u45-17u30
Dinsdag 7u45-17u30
Woensdag 7u45-17u
Donderdag 7u45-17u30
Vrijdag 7u45-17u30

Ook open tijdens de schoolvakanties!

Kostprijs:

Ouders betalen momenteel 14,24 euro per volledige dag en 7,12 euro per halve dag opvang. Deze ouderbijdrage is door de overheid vastgelegd en kan verhogen omwille van indexaanpassing. Dit bedrag is inclusief warme maaltijd en eventueel vervoer van en naar huis. Niet inbegrepen zijn sondevoeding, pampers, uitstappen.

De ouderbijdrage voor mobiele begeleiding (begeleiding aan huis van maximum 2u) bedraagt 5,86 euro per begeleiding.