Inzage/afschrift dossier

Inzage/afschrift in uw dossier als zorggebruiker   Als zorggebruiker hebt u het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij metLees meer…

Klacht melden

Een klacht melden Het team van CAR HET VEER streeft naar hoge kwaliteit van zorg en een zorgvuldige manier vanLees meer…