• Mobiele begeleiding:
  voor wie? Kinderen tot 12 jaar met een mentale beperking, een motorische beperking, al dan niet in combinatie met autisme of een sensorische beperking.
  Niet voor kinderen met normaal IQ of kinderen met leerstoornis, aandachtsstoornis, …
  Enkel kinderen waarbij sprake is van een duidelijke ontwikkelingsachterstand.
  Deze begeleiding gaat door bij de ouders thuis of in Het Veer
 • Mobiele begeleiding biedt een antwoord op een individuele vraag of afgelijnd probleem (handicapgerelateerd) rond een bepaald kind.
 • Dit is geen wekelijkse therapie aan huis. Het kan gaan om:
 • Begeleidingsadvies bij aanpak van gedragsproblemen, voedingsproblemen, …
 • Helpen zoeken naar gepaste ondersteuningsvormen op vlak van communicatie
  • Tips voor gepaste ontwikkelingsstimulatie
  • Opvoedingsondersteuning
  • Advies rond invulling vrije speeltijd
  • Advies mbt houding en transfers, hulpmiddelen, …
  • Dialoog en afstemming met ouders

  Afhankelijk van de vraag bekijken we welke discipline de vraag best kan beantwoorden (ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, opvoedster, orthopedagoog, …)

  Deze begeleiding gebeurt in samenspraak met ouders – deze begeleiding kost 5.36€ en duurt min. 1u – max. 2u
  Per kind per kalenderjaar is de begeleiding beperkt in tijd en frequentie

  Contactpersoon Viviane Delecluyse, orthopedagoge : viviane.delecluyse@hetveer.be

   

 • Globale individuele ondersteuning:
  Voor wie? Jonge kinderen tot 7 jaar met een mentale beperking, een motorische beperking, al dan niet in combinatie met autisme of een sensorische beperking.
  Niet voor kinderen met normaal IQ of kinderen met leerstoornis, aandachtsstoornis, …
  Enkel kinderen waarbij sprake is van een duidelijke ontwikkelingsachterstand.
  Deze begeleiding gaat door in een inclusieve context: op de kleuterschool, in de buitenschoolse opvang, in de kinderopvang, op vakantiekampen, bij hobby’s, jeugdbeweging …
  In Sint-Niklaas en de omliggende gemeenten

  • Praktische ondersteuning van het kind bij bepaalde activiteiten
  • Begeleidingsadvies bij aanpak van gedragsproblemen, voedingsproblemen, …
  • Helpen zoeken naar gepaste ondersteuningsvormen op vlak van communicatie
  • Tips voor gepaste ontwikkelingsstimulatie
  • Opvoedingsondersteuning
  • Advies rond invulling vrije speeltijd
  • Advies mbt houding en transfers, hulpmiddelen, …
  • Dialoog en afstemming met ouders

  Afhankelijk van de vraag bekijken we welke discipline de vraag best kan beantwoorden (ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, opvoedster, orthopedagoog, …).

  Deze begeleiding gebeurt in samenspraak met ouders – deze begeleiding is gratis en per uur

  Contactpersoon Viviane Delecluyse, orthopedagoge : viviane.delecluyse@hetveer.be
  Het Veer heeft slechts een beperkte capaciteit om GIO te realiseren waardoor het aanbod en de mogelijkheden beperkt zijn.

 • OUTREACH
  Voor wie? een groep van minstens 3 personen (professionelen) die een vraag heeft naar vorming, training of advies rond een handicapspecifiek thema.
  Deze begeleiding gaat door op verplaatsing of in Het Veer.
  Afhankelijk van de vraag bekijken we welke discipline de vraag best kan beantwoorden (ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, opvoedster, orthopedagoog, …).Deze begeleiding hoeft niet in samenspraak met ouders – dit gebeurt op vraag van de dienst die de aanvraag indient.Outreach kost 5.36€ en duurt min. 1u – max. 2u
  Contactpersoon Viviane Delecluyse, orthopedagoge : viviane.delecluyse@hetveer.be