Omdat we ouderparticipatie belangrijk vinden organiseren we regelmatig een ouderraad.

Deze gaat minstens 3 keer per schooljaar door in Het Veer, meestal op dinsdagavond.

We staan stil bij thema’s die ouders aanbelangen.

Vaste deelnemers aan dit overleg zijn directie, sociale dienst en de hoofdopvoedster.

We streven naar vertegenwoordiging van ouders uit iedere leefgroep, maar uiteraard zijn telkens alle geïnteresseerden welkom!

De data zijn terug te vinden op de jaarkalender.