•  Kinderen tussen 0 en 6 jaar met een mentale beperking, al dan niet in combinatie met een motorische beperking of autisme.

 

De meeste kinderen verlaten Het Veer op de leeftijd van 6 jaar. Zij maken dan de overstap naar een vorm van onderwijs (regulier of buitengewoon onderwijs). We streven naar deze overstap en gaan hierover in overleg met CLB en ouders.

Wanneer de overstap naar onderwijs niet mogelijk is, voorzien wij in Het Veer volgend traject:

  • Veerderijklas: kinderen tussen 6 en 13 jaar met een ernstig mentale beperking in combinatie met een motorische beperking. Deze groep komt in aanmerking voor Type 2 buitengewoon onderwijs, maar is (nog) niet klaar om de overstap naar een Type 2 school te maken. Deze groep kinderen krijgt aangepast onderwijs in de leefgroep in Het Veer.
  • Leefgroep Bonte Vogel: kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar met een ernstig mentale beperking in combinatie met een motorische beperking. Deze groep komt in aanmerking voor een vrijstelling van leerplicht en heeft vaak ook ernstige medische problemen.

 

Het aantal plaatsen in de Veerderijklas en in leefgroep Bonte Vogel is beperkt en niet geschikt voor kinderen en jongeren die mobiel zijn en ernstige gedragsproblemen hebben.

Ouders vertellen:

“Het Veer, waar Nette echt zichzelf kan zijn, waar ze graag gezien wordt en men haar door en door kent. Een veilige plaats waar ze op haar eigen tempo kan ontwikkelen. Waar ze haar even met rust laten als het teveel is, waar ze kan spelen, knuffelen, huilen, lachen … een warme plaats (voor heel ons gezin).”  Sam en Lore, ouders Nette