Veel gestelde vragen

Wanneer heb ik recht op revalidatie?

Een multidisciplinair zorgtraject in ons revalidatiecentrum kan enkel starten indien er een verwijsbrief door een externe verwijzer (arts, CLB of 1ste lijnsactor uit de welzijns- of gezondheidssector) is opgemaakt.

Om recht te hebben op een terugbetaling in de kosten moet uw kind aangesloten zijn bij een ziekenfonds en zorgkas.  Het is uw verantwoordelijk om tijdens de ganse duur van de behandeling in orde te zijn met de ziekteverzekering.

Je zorgkas moet akkoord gaan met het onderzoek dat je nodig hebt.  Wij zorgen samen met jou voor de aanvraag en de opvolging.

 

Hoeveel kost de revalidatie?

Dankzij de derdebetalersregeling betaalt u enkel uw deel (remgeld) van de kosten die verbonden zijn aan het onderzoek van uw kind.

Het bedrag wordt opgelegd door de overheid en wordt jaarlijks geïndexeerd.  Momenteel bedraagt het remgeld 2,20€ (d.d. 01/01/2023) per soort zorgverstrekking.

We onderscheiden volgende soorten zorgverstrekkingen:

  • diagnostische of therapeutische interventies met uw kind (al dan niet met ouder(s) aanwezig)
  • interventies t.a.v. de context (bv. oudergesprek, een gesprek met de leerkracht of andere hulpverlener die betrokken is)
  • interventies op locaties (bij je thuis of ergens anders

Het overige deel van de kosten wordt door het ziekenfonds betaald aan HET VEER.

Per maand ontvangt u per post een factuur met de totale kostprijs.  U betaalt enkel uw persoonlijk aandeel (remgeld).  Wanneer u recht heeft op verhoogde tussenkomst betaalt u niets en worden de kosten gedragen door de Vlaamse overheid.Wij vragen u om een stipte betaling.

 

Wordt er vervoer voorzien van en naar het centrum voor mijn kind?

Er kan beperkt beroep gedaan worden op vervoer vanuit het centrum.  Deze dienst is betalend.

Vervoer kan enkel:

  • indien ouders niet zelf(of met hulp van familie/vrienden) kunnen instaan voor het brengen/halen van hun kind
  • voor een deel van de therapiemomenten (max. 50% van de ritten)
  • tijdens de schooluren en zeer beperkt op woensdag
  • indien het past in onze vervoersplanning (beslissing van de verantwoordelijke chauffeur)

De prijs per enkele rit bedraagt 2.75 euro

 

Kan de revalidatie ook via beeldbellen?

De revalidatie kan in en buiten het Veer plaatsvinden. Aanvullend kunnen er sessies plaatsvinden via beeldbellen en telefoneren. Dit gebeurt steeds in overleg met u als zorggebruiker.

Meer info vindt u in de infofiche digitale prestaties (Infofiche – Digitale prestaties)

 

Mogen ouders, partner,  belangrijke naasten, familieleden  therapie meevolgen?

Onze deur staat steeds voor u open.  Wij zien ouders als een noodzakelijke partner in het hele traject.  Als ouders en gezin word je op verschillende manieren betrokken in de therapie (therapie van je kind meevolgen, gesprekken met de therapeuten,…).

 

Gaat de revalidatie door tijdens de schoolvakanties?

Wij zorgen ervoor dat de therapie zo veel mogelijk doorloopt tijdens de schoolvakanties.  Wij blijven open en maken een aangepaste planning. Soms gaat de therapie door onder een andere vorm, vb. een projectweek of een groepsactiviteit.
Voor de maanden juli-augustus verwachten wij dat uw kind gedurende minstens 4 weken revalidatie volgt.

 

Wat als ik niet kan komen?

Neem contact op met ons algemeen nummer: 03/776 63 19  . We streven ernaar de afwezigheden tot een minimum te beperken. Hier worden bij start van de therapie afspraken over gemaakt.

 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Regelmatig peilen wij naar uw mening via een vragenlijst.
U ontvangt een vragenlijst op het einde van het onderzoek, op het einde van een therapiejaar en bij stop van de revalidatie.
Heeft u eerder bedenkingen, wacht niet en maak een afspraak met een therapeut, met iemand van de sociale dienst, met het diensthoofd of met de directie.

 

Kan ik revalidatie combineren met andere behandeling?

We hebben alles voor u gebundeld in navolgende infofiche (Infofiche cumulverboden).

Bij vragen, spreek zeker de maatschappelijk werker of verantwoordelijk therapeut aan.

 

Mijn identificatiegegevens wijzigen?

Verandert uw adres, telefoonnummer of email ?
Start uw kind op school of verandert het van school ?
Geef deze informatie door aan uw therapeut, of rechtstreeks aan ons onthaal.