Kandidaten stagiaires kunnen zich aanmelden bij coördinator opvoedend personeel Leen Janssens. Zij zal jou ontvangen voor een kennismaking, rondleiding en eventueel proefdag indien er nog stageplaatsen beschikbaar zijn.

Neem contact op via leen.janssens@hetveer.be