1. Voor kinderen en jongeren met gehoorstoornis

In Het Veer kunnen baby’s, kinderen en jongeren terecht voor onderzoek van het gehoor, aanpassing van hoortoestellen, revalidatie en opvolging.

Hoorexpert zelf staat in voor de gehooronderzoeken, aanpassing van hoortoestellen en hoorhulpmiddelen. Er is steeds een nauwe samenwerking met de NKO-arts, het revalidatiecentrum, het ziekenhuis en/of CI-centra. 

Onderzoek

Bij vermoeden van een gehoorprobleem wordt dit eerst verder onderzocht. In ons centrum gebeurt er een neus-,keel- en ooronderzoek en er wordt een audiogram en tympanogram afgenomen. Bij afname van een audiogram wordt gekeken naar welke klanken een kind nog net hoort. Bij hele jonge kinderen gebeurt dit op basis van gedragsobservaties. Het tympanogram gaat de werking van het middenoor na.

Indien er bijkomende objectieve onderzoeken (o.a. ABR, OAE) nodig zijn, gebeurt dit steeds in samenwerking metde verwijzende arts en een ziekenhuis.

In het Veer beschikken wij ook over de mogelijkheid om de auditieve verwerking te testen.

Hoortoestellen en Hoorhulpmiddelen

De audioloog zal op basis van verschillende onderzoeken en metingen, in overleg met de gebruiker, het meest geschikte hoorapparaat selecteren. Wij beschikken over alle merken van hoorapparaten die op de Belgische markt aanwezig zijn.
De hoorapparaten worden steeds op proef meegegeven en samen geëvalueerd.

Om het dagelijks functioneren en de communicatie te verbeteren zijn een aantal bijkomende hulpmiddelen beschikbaar. Hoorexpert geeft informatie en advies bij de aanpassing en de aankoop van deze apparatuur. Na de aanpassing verzorgen wij de verslagen om tussenkomst aan te vragen via het VAPH. Er zijn o.a. wekkers, deurbellen en FM-systemen+ uitleg beschikbaar. 

Follow-up

Bij vragen en/of problemen kan u steeds een afspraak maken en in de vakantieperiodes wordt er permanentie voorzien.

Kinderen en jongeren met een gehoorverlies en/of hoortoestellen  nodigen wij jaarlijks uit voor een follow-up onderzoek .

2. Voor volwassenen met een gehoorstoornis 

Onderzoeksprocedure

Eerst wordt de specifieke hulpvraag besproken. Daarna start audiometrisch onderzoek met aangepaste tests en observaties.

Diagnostiek

Naargelang de resultaten van het gehooronderzoek, volgen er bijkomende onderzoeken, doorverwijzing voor medisch onderzoek / behandeling, follow-up of multidisciplinaire revalidatie.
Indien aangewezen, wordt de aanpassing van hoorapparaten besproken.
Een verslag wordt opgestuurd naar de verwijzende instantie en/of geneesheer.
Bij totale doofheid werken we samen met cochleaire implantteams.

 

Aanpassing van hoorapparaten

  • een aanpassing gebeurt op voorschrift van een neus-, keel-, en oorarts.
  • op basis van de resultaten van het audiologisch onderzoek selecteren wij samen een hoorapparaat (keuze uit gehele marktaanbod).
  • het gekozen apparaat kan u meenemen voor een proefperiode van minimum 2 weken. 

 

Dienstverlening

  • regelmatige opvolging van het gehoor en de hoorapparaten.
  • aanbod van onderhoudsproducten en batterijen.
  • wij bieden ook hoorhulpmiddelen aan. 

 

Revalidatie bij volwassenen met een hoorapparaat

Volwassenen kunnen in een revalidatiecentrum terecht voor gehooronderzoek, logopedie en naar gelang de noodzaak ook voor ergo-, kiné- en psychotherapie. Naast individuele begeleiding is er ook een aanbod van groepsprogramma’s (sociale vaardigheidstraining, denktraining,…) waar ook ervaringen kunnen uitgewisseld worden.

 

3. Voor kinderen en volwassenen : revalidatie bij cochleaire implantatie

CI (cochleaire implantatie) is een hulpmiddel voor dove personen, die met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluid kunnen waarnemen of slechts heel beperkt spraak kunnen verstaan. CI stelt hen in staat geluid, gesproken taal en ook hun eigen stem beter waar te nemen. Met CI krijgen dove kinderen en volwassenen toegang tot de communicatie van de horende wereld. De mogelijkheden om te verstaan en te spreken worden vergroot.