Het Veer is een samenwerkingsverband tussen een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) en een therapeutisch kinderdagverblijf dat erkend is als multifunctioneel centrum (MFC) die elk, met hun jarenlange ervaring, een antwoord willen  bieden op de verschillende hulpvragen van kinderen en jongeren en hun context. Dit gebeurt door gemotiveerde en deskundige medewerkers, die deel uitmaken van verschillende multidisciplinaire teams. Zij opereren in hetzelfde gebouw. Dit doen ze vertrekkende van een goede afstemming, zowel op vlak van beleid als operationeel handelen.

Het Veer wil tegemoetkomen  aan de hulpvragen van ouders die op zoek zijn naar verschillende vormen van aangepaste zorg.  Zij kunnen hiervoor beroep doen op één van beide diensten. Afhankelijk van de specifieke zorgvraag richten zij zich tot 1 van beide diensten. We ondersteunen de gezinnen op elk moment in het traject bij het toeleiden naar de meest passende hulpverlening als antwoord op hun hulpvragen. Bij overstap tussen onze eigen diensten, streven we naar een naadloze overgang.

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie legt zich toe op multidisciplinair onderzoek, ambulante multidisciplinaire therapie  en begeleiding  van kinderen en jongeren  met ernstige participatieproblemen in het dagelijkse leven. De revalidatie is gericht op de zorggebruiker én zijn/haar context. Door het herstel van de (verstoorde) interactie met de omgeving en door het bereiken van een optimale graad van autonomie in gewone leefsituaties, verhoogt de participatie in het dagelijks leven en  levert revalidatie een belangrijke bijdrage aan de levenskwaliteit van de zorggebruiker en zijn context.

Samen met de ouders, als gelijkwaardige en gemotiveerde partners, bouwen we een perspectief uit voor het kind of de jongere. Hiervoor werkt Het Veer ook samen met verwijzende artsen , Universitaire ziekenhuizen , Kind en Gezin, CLB, scholen,… Ook deze diensten kunnen beroep doen op onze expertise.

De dienst Hoorexpert onderzoekt en past hoorapparaten en hoorhulpmiddelen  aan bij kinderen, jongeren  en volwassenen. Meer informatie over Hoorexpert klik op volgende link :  Hoorexpert

De dienst MDT, erkend door het VAPH, staat in voor het indienen van aanvragen tot individuele materiële bijstand en zorgvragen.
Meer informatie over  MDT klik op volgende link : MDT

Het Therapeutisch Kinderdagverblijf wil binnen de zorg voor niet- of deeltijds schoolgaande kinderen en jongeren met een beperking instaan voor gespecialiseerde dagopvang en therapie in een ontwikkelingsstimulerende omgeving, en dit waar mogelijk in combinatie met een vorm van onderwijs. Daarnaast verzorgen zij ook mobiele begeleiding en Globaal Individuele Ondersteuning in de natuurlijke context.